FINTUNING GIVER MÆRKBARE RESULTATER
Med en kåring som gazelle-virksomhed i både 2011 og 2015 har fødevareproducenten House of Denmark flere gange haft succes med at omsætte innovation til vækst. Derfor var det nemt at sige ja, da muligheden for at deltage i Spirende Fødevareoplevelser bød sig. Siden er produktiviteten blevet øget gennem optimering af en lang række små og store processer.

Lidt udenfor Vejle ligger House of Denmark, der siden 2002 har produceret fødevareprodukter i et bredt sortiment og i dag fremstiller alt fra frugtstænger til finsk lakrids. Gennem virksomhedens levetid har der været et gennemgående fokus på optimering og udvikling, og dette var grundlaget for at deltage i Spirende Fødevareoplevelser:

– Tidligere har vi haft projekter om blandt andet fødevaremæssig certificering. Gennem de projekter var der opnået de kompetencer, som gjorde, at det gav mening at søsætte nye projekter om vareflow, logistik og produktion, fortæller Michael Gøttrup, der er logistikchef hos House of Denmark.

It, statistik og nye indsigter
Som deltager på sporet “Produktivitet” var det oplagt at kigge nærmere på en række områder, som kunne optimeres. Et af indsatsområderne blev at få opgraderet de daværende it-løsninger, så teknologien i højere grad kunne understøtte produktionen:

– Førhen var hele pakkeprocessen papirbaseret, der var ingen it-registrering og derfor ingen data. Nu er vi begyndt at bruge en række nye faciliteter i Navision, og når vi konverterer regneark ind i systemet, så giver det et bedre overblik over leveringstider, belægning af maskiner osv. – og dermed opstår der nye muligheder for at udnytte ressourcerne bedre og spare tid og penge.

Udover it-optimeringen har House of Denmark også kigget nærmere på de specifikke processer i produktionen. Ved at analysere de forskellige flows i virksomheden og sammenholde estimater med faktiske produktionstider har virksomheden bedre kunne udnytte kapaciteterne og mindske spild:

– For eksempel har vi zoomet helt ind og kigget på, hvor mange poser af x produkt vi kan producere på 1 minut. Når vi har registreret det en række gange og samtidig taget højde for eksterne faktorer, så giver det en god statistik, der kan gøre os endnu mere skarpe på produktionsomkostninger og dermed mulighederne for at se, hvor vi kan optimere, siger Michael Gøttrup.

Uddannelse og fortsat optimering
Sideløbende med produktionsoptimeringen har House of Denmark taget initiativ til at styrke personalets uddannelse, så medarbejdernes know-how kan optimeres og eksterne omkostninger minimeres:

– Vi hyrede vores serviceleverandør til at undervise personalet én gang hvert kvartal, så personalet selv lærte at identificere og løse de mest almene problemer. I dag er det serviceleverandøren, som kontakter os og siger “I ringer jo aldrig mere!”, fordi vores medarbejdere selv kan fikse det meste.

Således har deltagelsen i Spirende Fødevareoplevelser både resulteret i optimering af proces, produktion og personale, og et år senere arbejder House of Denmark fortsat ud fra de nye tiltag:

– Projektet har været så succesfuldt, at vi efterfølgende startede et nyt projekt op for at fortsætte optimeringen. Vi skal fortsat udvikle nye produkter, opgradere vores maskinpark og uddanne vores personale – og så kan alting jo optimeres gennem analyse og fintuning, afslutter Michael Gøttrup.

Læs mere om Spirende Fødevareoplevelser