Overvejer du at arbejde mere målrettet med at reducere spild eller udnytte mulighederne for at forædle spild og skabe højværdi-produkter? Eller er du allerede godt i gang med flere initiativer og vil gerne finde relevante partnere til at udnytte potentialet fuldt ud?

Så har du muligheden når Waste2Value inviterer til workshop, hvor vi sætter fokus på, hvad der motiverer danske fødevarevirksomheder til at arbejde med reduktion af spild, udnyttelse af sidestrømme og forædling af højværdiprodukter. Med andre ord: vi lægger op til en diskussion af muligheder og barrierer i arbejdet med det, der populært kaldes ’cirkulær økonomi’.

Projektet Waste2Value har samlet erfaringer fra en række danske fødevarevirksomheder – store som små – om deres arbejde med reduktion af spild og forædling af højværdiprodukter fra eget eller andres ’affald’.

De virksomheder, der har bidraget til projektet har også delt deres erfaringer med at samarbejde med andre om cirkulær økonomi. På workshoppen præsenteres en række forskellige og mulige samarbejdsmodeller.

Waste2Value er støttet af FoodNetwork og gennemføres i et samarbejde mellem VIFU, Syddansk Fødevareklynge, Århus Universitet og SDU.


PROGRAM

Velkomst

Cirkulær økonomi i et fødevareperspektiv
Reduktion af spild, udnyttelse af sidestrømme, udvikling af højværdiprodukter og FNs verdensmål – det er alt sammen meget godt, men hvad betyder det for den daglige forretning?
v/ Kristin B Munksgaard, SDU & Hanne Kragh, AU

Vores arbejde med cirkulær økonomi
v/ projektcase

Erfaringer fra 12 forskellige danske fødevarevirksomheder
Motivation: Er du ham der skal redde verden, hende der bare skal se profit på bundlinjen – eller er det noget helt andet der motiverer dig og din virksomhed til at arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi?
Samarbejdsmodeller: muligheder og barrierer for at udvide eksisterende samarbejder eller finde nye partnere under temaet bæredygtighed og cirkulær økonomi
v/ Kristin B Munksgaard, SDU & Hanne Kragh, AU

Erfaringsudveksling og netværk

Ændringer i programmet kan forekomme 


TID OG STED

Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 9-12
Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M


TILMELDING

Tilmeld dig her på siden senest den 7.5. No show fee: 250 kr.

For yderligere information kontakt:
Kristin B. Munksgaard på kbm@sam.sdu.dk eller 40 88 20 00